Gift van Gereformeerde en Hervormde kerken Dinteloord

Tijdens de kerstcollectes van de Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerken in Dinteloord is er een mooi bedrag van € 280.00 opgehaald voor onze stichting. Wij zijn blij dat zoveel mensen de stichting een warm hart toedragen en we willen beide kerken enorm bedanken voor het in herinnering houden van Duncan en het doneren van deze opbrengst.