Doneren

Wilt u een bijdrage leveren aan de Stichting Duncidunc of heeft u vragen,  dan kunt u deze richten aan info@stichting-duncidunc.nl

Het rekeningnummer van de stichting is: NL88RABO0326711252

Alvast bedankt voor uw donatie!